הכדור ככלי אינדיבידואלי מול קבוצתי

שימושיו השונים של הכדור מאפשרים לו לבוא לידי ביטויי בשלושה מישורים:     

א. אינדיבידואלי.

ב. קבוצתי.

ג אינדיבידואלי וקבוצתי.

א. אינדיבידואלי - היכולות האינדיבידואליות השונות של הילדים השונים, מבדילות, ללא צל של ספק, ברמת ביצוע שונה של הילדים : טובים, בינוניים וחלשים.  כל ילד נושא מטען גנטי שונה יכולות נרכשות אחרות ומוטיבציה ייחודית המאפשרות לו להתקדם בחייו.

רבים הילדים,המתקשים בביצוע  מיומנויות יסוד בכדור, עובדה המשפיעה על יכולתם ועל המוטיבציה בעתיד לבצע מיומנויות בכדור ולהשתלב במשחק עם הילדים בני גילם.

לכן, ככל שנקדים לתרגל אותם בכישורים אלו ונלמדם כבר בראשית דרכם את היסודות של משחק הכדור בו הם מעוניינים, הם יחוו תחושת הצלחה, ספוק והנאה ובעתיד תהיה דרכם נוחה וחלקה יותר.

היכולות השונות כגון: מסירה, תפיסה, זריקה, גלגול אלו מיומנויות יסוד שמתפתחות עם הגיל עקב התחזקות השרירים, עלייה בגובה התחזקות ושיפור הטכניקה . ככל שהילדים יקדימו לבצע את המיומנות בצורה נכונה, גם אם לא בצורה מושלמת, היא תתפתח למיומנות איכותית בעתיד. מיומנויות אלו הן אבני היסוד ואבני הדרך של הילדים להמשך דרכם גם בתחום האישי ובפרט בתחום החברתי.

ב. קבוצתי – משחקי הכדור השונים, הן התחרותיים והן העממיים (למטרות הנאה), יוצרים בקרב הילדים את תחושת השייכות וההשתייכות לקבוצה. היכולת לשתף פעולה עם חברים נוספים במסגרת  משחק קבוצתי היא ביטוי למעמד חברתי בינוני גבוה ומעלה ומצביע על ביטחון עצמי מעל הממוצע, ומאפשרת לילד להיות בטוח ביכולותיו המגוונות להתמודד בשיתוף עם חברי קבוצתו מול כל היריב.         

המשחק הקבוצתי הוא ללא צל של ספק, הביטוי הגדול ביותר ליכולתו של הילד לקבל על עצמו חוקים וכללים, ולשתף פעולה עם חבריו בהצלחה.

בקבוצה יש שלוש רמות יכולת של המשתתפים: הטובים, הבינוניים והחלשים, כאשר -מן הסתם- אותם הילדים ששולטים במיומנויות השונות בכדור בצורה הטובה ביותר יבלטו במשחק ויהיו פחות קבוצתיים ויותר אנוכיים משאר חברי הקבוצה והם אלו שימשכו את מרבית תשומת הלב.

משחק הכדור הקבוצתי מקרב את הילד או השחקן להיבטים חברתיים כגון: שיתוף פעולה, עמידה בחוקים, לנצח בכבוד להפסיד בכבוד, לחוש השתייכות לקבוצה, להכיל  ולמתן את רמת התסכול במשחק, להשקיע בשיפור איכות המיומנויות הנדרשות למשחק כדי להגדיל את התרומה לקבוצה ולמשחק הקבוצתי. אני מאמין, למעשה אני בטוח, כי החדרת העקרונות אותם מניתי, דרך אימון והדרכת ילדים לטול חלק במשחק קבוצתי תתרום לילד גם במישור החברתי. הוא יבצע העתקה מתחום המשחק אל החיים.

ג. אינדיבידואלי וקבוצתי - השילוב המושלם בין הידע והיכולת למסור, לזרוק, לבעוט וכו' לבין היכולת להתמודד כקבוצה הוא המתכון המושלם להצלחה המביאה שמחה אושר. גם ילד שרמת המיומנות שלו בינונית, אך הוא מסוגל להיות שחקן לגיטימי בקבוצתו, ומסוגל לבצע את מטלות המשחק הנדרשות לקיום משחק הכדור ייהנה  מהמשחק וירגיש מאושר מהיותו חלק מהקבוצה.

יכולות אלו ואחרות, המוקנות באמצעות  הכדור, מקנות לילדים את הערכים השונים לקיום אורך חיים בריא ונורמאלי: כלומר: להיות חלק ממערכת חברתית  (בית ספר, צבא, לימודים, עבודה) להישמע לחוקים וכללים הן בבית והן במסגרות חיצוניות, לדעת להפסיד ולנצח בכבוד ותמיד להעריך את חבריך.

כפי שאנו רואים , למגוון הכדורים חשיבות רבה בהתפתחותו של הילד והצלחתו לאורך החיים.

סיכום

הצלחה מוטורית של ילד מעצימה אותו וממלאת אותו אושר ושמחה וכל זה באמצעות עבודה מגוונת מעניינת באמצעות כל סוגי הכדורים

משחקי הכדור השונים נחלקים לשלושה:

• משחקי כדור לצורך לימוד מיומנויות בסיסיות: גלגול, זריקה, מסירה, בעיטה, תפיסה ועוד.

• משחקי כדור 1*1 – לצורך הנאה ותחרות .

• משחקי כדור קבוצתיים –מחניים, כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדוריד, הוקי וכו' .

ייחודם - שיפור המיומנויות החברתיות של החניך.